PRESENTACIÓ

Inaugurem aquest espai amb l'objectiu de que tots i totes pugueu participar de les activitats i projectes que es realitzen des de la nostra AMPA.

Esperem sigui un blog actiu, on ens podem comunicar i sigui una eina de treball comú per ajudar al nostre centre amb la seva tasca educativa.

Sigueu benvinguts i benvingudes.


QUÈ ÉS L'AMPA?

És una associació sense ànim de lucre formada per les mares i pares d'alumnes de l'escola, que hi col·laboren de forma voluntària.
La Junta de l’AMPA està formada per la Presidenta, la Secretària, la Tresorera i els vocals, que coordinen els grups de treball o comissions. També són membres actius els pares i mares col·laboradors i les delegades de cada curs. Us volem animar a participar d'una manera activa a l'associació.

ESTATUTS DE L'AMPA

L'entitat està reconeguda legalment al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya i al Registre Municipal d'Entitats. Les funcions de l’AMPA estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya i pels propis estatuts. Vegeu els nostres estatuts.

QUINS OBJECTIUS TÉ L'AMPA?

Mantenir i millorar la qualitat de l'ensenyament que reben els nostres fills i filles. Creiem en una escola plural i de qualitat.
 • Treballar en col·laboració amb la direcció de l'escola i l'equip pedagògic.
 • Fomentar la col·laboració i participació dels pares a la vida escolar.
 • Fomentar activitats d’interès per a tota la comunitat escolar.
 • Donar suport puntual amb recursos que millorin la dotació de l'escola.


QUINS VALORS GUIEN LA NOSTRA TASCA?

Que l’AMPA sigui un espai OBERT a la participació de les mares i pares de l’escola.
Que hi hagi la màxima TRANSPARÈNCIA en la informació i gestió que es fa des de l’associació.
Com a voluntaris, els pares i les mares dediquem a les activitats de l'associació el temps i coneixements que tenim. Estem organitzats en COMISSIONS i els principals SERVEIS que ofereix a les famílies són:

 • Organització d'activitats extraescolars per a l'alumnat
 • Distribució de roba esportiva
 • Gestió de material escolar
 • Representació dels pares i mares al Consell Escolar
 • Participació activa a les festes durant el curs escolar i organització de la festa de cloenda del curs
 • Facilitar la comunicació amb l’escola a través dels delegats i delegades de curs
 • Gestió econòmica i dels possibles ajuts i subvencions
 • Grup de teatre de pares i mares