QUÈ FEM?

AMPA de l’Escola AMAT-VERDÚ - COMISSIONS


COMISSIÓ DE FESTES.
S’encarrega, de manera coordinada amb l'Escola, de la celebració de les festes tradicionals durant del curs. I donar suport a totes les iniciatives dels mestres que implica la participació de les famílies a l'escola. Convoca i dona pautes al grup de mares col.laboradores que participen a les celebracions.

 • CASTANYADA:
  Recollida de castanyes
 • FESTES DE NADAL:
  Patge reial, Caga Tió, Nadales i Xocolatada amb melindros
 • CARNESTOLTES:
  Rua de Carnestoltes
 • SANT JORDI:
  Intercanvi de llibres, Jocs Florals de l'Escola
 • FESTA FI DE CURS:
  Grup d’animació, tallers,... esmorzar.
Dona suport al grup de mares i pares que organitzen la festa de comiat als alumnes de 6è.

COMISSIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.
Organitza, fa el seguiment i l’avaluació d’activitats dirigides a alumnes, fora d’horari lectiu. Tracta amb les famílies, amb les empreses de serveis i els monitors de les activitats. Dona suport i/o organitza les mostres (Nadal i final de curs) obertes a les famílies de les diferents activitats.

SECCIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
La nostra escola està adherida al Pla Català de l’Esport a l’Escola i l’AMPA té una Secció Esportiva de l’AMPA des del 2010. Reunions mensuals dels membres de la SEE (AMPA i coordinador escola) i membres de la comissió d’extraescolars i de subvencions. Es fa el el seguiment de les activitats extraescolars esportives juntament amb el coordinador de l’escola (mestre d’educació física) i també del seguiment de la dotació econòmica del PCEE.

COMISSIÓ DE DELEGADES.
Facilita un vincle de comunicació dels pares i mares amb el centre, en qüestions generals que afecten a un curs.
Proposa i organitza activitats d’interés general (recollida aliments, mercat d’intercanvi, ...) Reunions mensuals de delegades de curs, amb la responsable AMPA de la comissió i trasllat dels temes a la junta i reunió de direcció.

COMISSIÓ DE MENJADOR.
Vetlla pel bon funcionament del servei de menjador amb controls periòdics i avaluació de la qualitat del menjar. Fa propostes de millora, de manera coordinada amb l’escola, i el seguiment de la seva aplicació.

COMISSIÓ D’ACTIVITATS FAMÍLIES.
S’encarrega d’organitzar i també de donar suport i difusió a les activitats dirigides a les famílies. Les activitats poden ser a iniciativa pròpia de l’AMPA, delegades... (exemple: Solidaritat -Ensenyament solidari. Carnaval –Fem ballaruca), propostes que rebem i organitzem (exemple: seguretat a Internet –Mossos d’esquadra), propostes que donem suport i difusió (Escola de Mares i Pares, formació AMPAS tallers de l’esport a l’escola).

COMISSIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
S’encarrega de la compra i subministrament de material al professorat, de la compra de llibres socialitzats i de les propostes de proveïdors de llibres per tal de facilitar a les famílies la compra dels llibres del següent curs.Es fa disseny i encàrrec de l’Agenda escolar personalitzada per a l’alumnat de l’escola.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I WEB
La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de les accions de difusió i comunicació amb les famílies a través de:
http://amatverdu.blogspot.com Publicació, manteniment i renovació de continguts. Accions de dinamització per potenciar la web.
Infoampa. Full d’informació en suport paper. Mínim un full anual coincidint amb la jornada de portes obertes a les noves famílies.
Disseny de material gràfic per a les activitats que ho necessitin: imatge dels jocs olímpics, diplomes Sant Jordi, diplomes castanyers,... cartells de difusió.

COMISSIÓ DE ROBA ESPORTIVA I ESCOLAR.
S’encarrega de la compra de roba esportiva i escolar. Dona les pautes per a la venda. Fa proposta de nous dissenys i proveïdors.

COMISSIÓ ECONÒMICA I D’AJUTS I SUBVENCIONS.
La seva tasca és transversal a totes les comissions i s’encarrega de l’acurada gestió dels fons de l’Associació, tenint en compte que realitza el control, cobrament i pagament dels:
Fons propis, provinents de la quota d’AMPA anual, ajuts i subvencions i fons acumulat. S’utilitzen per a les activitats de l’associació.
Fons temporals, provinents principalment de quotes i també ajuts i subvencions. Relacionats amb les activitats extraescolars, acollida i roba escolar, del material escolar i reciclatge de llibres.
S’encarrega de la sol.licitud, seguiment i justificació dels ajuts i subvencions que les diferents administracions ofereixen a les AMPAS.

REPRESENTACIÓ AL CONSELL ESCOLAR
La junta de l’associació nomena el/la representant de l’AMPA al Consell Escolar. Aquest assisteix als consells convocats i manté comunicació amb pares i mares presents al consell.

Activitats escolars com la celebració dels Jocs Olímpics de l’Escola Amat Verdú, impliquen a totes les comissions i mares i pares col·laboradores.

GRUP DE TEATRE DE MARES I PARES.
Escull, prepara i representa dos obres durant el curs, a l’alumnat. A la temàtica de les obres es tracta de reforçar els valors del projecte educatiu de l’escola.
Aquest grup va desfer-se el curs passat i es tracta de tornar a posar-lo en marxa. Cal fer accions per tenir uns 5 o 6 interessats i, des de l’AMPA, es reforçaria amb uns tallers de formació en teatre, amb un expert per donar suport al grup.

EDUCACIÓ
La comissió d'educació és un canal de recolzament i d'entesa entre la direcció del centre i l'AMPA per tal de treballar coordinadament pel projecte educatiu de l'escola. Alhora, és instrument comunicatiu per donar a conèixer i vetllar per una escola oberta a les famílies, inclusiva, catalana i de qualitat. Participa al Consell Escolar Municipal i fa seguiment de les polítiques publiques en materia d'educació en coordinació amb la resta d'AMPAs de Sant Boi de Llobregat."


COMISIÓ INTERCULTURALITAT
Fomentar la convivència i la bona relació entre famílies de diferents orígens mitjançant diferents activitats, com festes, intercanvis lingüístics, famílies amigues, i xerrades.
Col·laborar amb l’escola en el foment de la inclusió de tot l’alumnat i en la promoció d’actius de respecte a la diversitat com a valor fonamental de la comunitat educativa (preferentment en el sí d’una comissió escola-AMPA.  
Contribuir a la millora de la comunicació entre escola i famílies procurant rebaixar les barreres lingüístiques mitjançant classes de castellà i català i una atenció a les famílies, a la mida de les nostres possibilitats, en llengües que aquestes comprenen (d’entrada castellà i àrab).
 
Comissions i membres

Cada membre de l'AMPA aporta de manera voluntària el seu temps i coneixements. Les accions s’organitzen per comissions, per tal que hi hagi unes persones responsables dels temes, però la base del treball està en la comunicació i coordinació de tots els membres de la junta i que, independentment de la comissió on cada membre estigui, ajudi i participi a les activitats que porta a terme l’AMPA.

Document de Comissions PDFCOMISSIONS
Membres
FESTES
Daisy Liarte
Raquel Salvador
Cristina Sánchez
- - - Grup de mares col·laboradores
DELEGADES
Tina Pietarinen
Daisy Liarte
- - - Grup de delegades de curs
MENJADOR
Tina Pietarinen
Sheyla Buere
Raquel Salvador

ACTIVITATS FAMÍLIES
Tina Pietarinen,
Mónica Díaz
- - - Grup de mares col·laboradores 
- - - Grup de delegades de curs
EXTRAESCOLARS
Mònica Ballesteros
Mónica Díaz
EDUCACIÓ
Víctor Rodríguez
Jordi Noé
Adolfo Maestre
ROBA I COMPRES
Elsa Zapata
Lupe
LLIBRES
Elsa Zapata (llibres curs vinent)

GESTIÓ ECONÒMICA 
I SUBVENCIONS
Elsa Zapata

CONSELL ESCOLAR
Mónica Ballesteros
WEB-COMUNICACIÓ
M. Carmen Ramos (correu electrònic)
Joan Martínez
(web:publicació, manteniment, renovació)
INTERCULTURALITAT
Tina Pietarinen