5/9/16

RECOLLIDA LLIBRES CURS 2016/2017

Podeu adquirir els llibres a l'escola
els dies 5 i 6 de setembre en horari
d'11:00 a 13:00h i de 17:00h a 19:00h

IMPORTANT: per poder adquirir els llibres
els llibres a l'escola és imprescindible que:

- s'hagi pagat el material i la quota de l'AMPA
d'aquest curs i no quedin pendents quotes de
cursos anteriors.

- S'hagi pagat la totalitat dels llibres i es 
presenti el justificant corresponent