30/3/16

ASSEMBLEA GENERAL DIJOUS 7 D’ABRIL DE 2016


Es convoca als pares i mares a l’Assemblea General de l’AMPA que tindrà lloc dijous dia 7 d’abril al teatre de l’escola a les 16.45 h.

L’ordre del dia de l’assemblea serà el següent:

  1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea anterior.
  2. Breu balanç del curs 2014-15
  3. Projecte i pressupost del curs 2015-16. Aprovació, si s’escau
  4. Efectes de la reducció de la línia de P3 en el curs actual i previsió per el curs 2016-17
  5. Participació de les famílies a l’escola. Millora de la comunicació i socialització de la informació: què s’ha fet i què es vol fer.
  6. Estat de les obres i previsió de noves actuacions.
  7. Torn obert de preguntes
Hi haurà servei de guarderia