1/12/14

ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL TEMPS DE MENJADOR

Aquestes son les activitats que es realitzaran en el temps de menjador i que tindran com a Centre d’interès El Món submarí