9/11/13

PROGRAMA DE FORMACIÓ A FAMÍLIES

Programa de Formació a Famílies curs 2013-2014

Escola Municipal de Mares i Pares

És un programa d'acció comunitària que inclou activitats dirigides, fonamentalment, a tots els pares i mares del municipi i que es basa en un programa obert de xerrades i altres activitats que recull totes aquelles temàtiques relacionades amb els interessos educatius que actualment poden tenir les famílies.
S’organitza en diferents grups on l'intercanvi d'idees i d'inquietuds són els mitjans per aprendre i analitzar temes educatius específics (el desenvolupament dels infants, la relació i la convivència familiar, la relació amb l’escola i les dificultats propies de la tasca educativa.


ASSEMBLEA GENERAL 13 NOVEMBRE 2013

Es convoca als pares i les mares a l'Assemblea General de l'AMPA que tindrà lloc el proper dia 13 de Novembre a les 15:15h al teatre de l'escola.

L'ordre del dia de l'assemblea serà el següent:

  • Lectura de l'acta anterior.
  • Balanç del curs 2012-2013.
  • Presentació del projecte de l'AMPA 2013-2014.
  • Preguntes.