24/10/13

ARMARI D'INTERCANVI - NOU HORARI

NOU HORARI de l'Armari d'intercanvi, els dijous de 16:30h a 17:00h i els divendres de 9:00h a 9:30h.