27/9/12

QUINES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ES FAN?

ACTIVITATS AMB PLACES LLIURES


        MULTIESPORT – 1r i 2n

        DANSA – 1r i 2n

        DANSA – 3r a 6è

        PISCINA

        ANGLÈS – P3, P4 i P5

ACTIVITATS QUE NO ES PODEN REALITZAR PER MANCA D’INSCRIPCIONS

        TASTAOLLETES                                   AEROPSICO

        PLÀSTICA                                             ATLETISME

        TEATRE 1r i 2n                                      HANDBOL

        TEATRE 3r a 6è                                    MANTENIMENT ADULTS