26/5/12

Sondeig sobre la jornada continuada
El sondeig es farà el divendres dia 1 de juny i podeu participar de manera voluntària de dues maneres (TOT I QUE RECOMANEM LA PRIMERA PER GARANTIR L'ANONIMAT):


-Presencialment el dia 1 de juny. Horaris de votació:
de 8.30 a 9.15
de 12.15 a 12.45
de 15 a 15.15
de 16 a 17.30

-Entregant al tutor (si no us importa que no sigui anònim). En aquest cas heu d'omplir i signar les paperetes que us faran arribar. Una per a cada membre familiar (pare/mare o tutor/a legal). També les poden entregar els vostres fills/es a les tutores.

Els membres del Consell Escolar s'encarregaran de marcar al cens electoral les votacions efectuades.

Podeu consultar del 25 al 31 de maig les llistes del cens electoral per comprovar dades.