24/5/12

MANIFESTACIÓ DIMARTS 29 DE MAIG

L'equip educatiu de l'AMAT VERDÚ ens convoca a la concentració que es durà a terme el dimarts 29 de Maig a les 17:30 hores a la plaça de l'ajuntament de Sant Boi. Us incloem el manifest relacionat:

MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE SANT BOI

CONTRA LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Els membres de la Comunitat Educativa de Sant Boi de Llobregat que ens adherim a aquest manifest:

DENUNCIEM:

Que davant les greus retallades plantejades pel Departament d’Ensenyament i el govern central de Madrid:

- La proposta de reducció pel curs vinent dels/les mestres i professors/es que imparteixen la docència en cada centre educatiu públic.

- Introduir més alumnes per aula, amb l'ncrement de les ràtios d'un 20% en els diferents nivells educatius. Això sumat amb l'apartat anterior farà que menys professionals hagin d’atendre a més alumnat.

- No cobrir les substitucions menors de 14 dies.

- La reducció de beques i l’increment de dificultats per continuar els estudis universitaris.

Aquestes retallades, entre d’altres, fan incompatible la prioritat expressada per la consellera de reduir el fracàs escolar i empitjoraran la qualitat de l’educació pública tant a la nostra ciutat com a Catalunya.

EXIGIM:

La millora de la qualitat de l’educació pública, amb al menys, el mateix suport econòmic i de recursos humans d'aquest curs, als centres, alumnat, AMPAs i professionals, i no empitjorant l'actual situació cosa que perjudicaria el bon funcionament dels centres. Tampoc estem d'acord amb retallades que discriminin i cataloguin els centres d'una mateixa localitat o l'alumnat d'un mateix centre. Demanem també que les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament es consensuïn amb tota la comunitat educativa per garantir-ne l'estabilitat.

No retallar les plantilles dels centres educatius públics. A Sant Boi comptem aquest curs amb 713 docents en centres del Departament d’Ensenyament (345 a secundària, 330 a primària, 13 als serveis educatius, 11 a la formació d’adults i 13 a llars d’infants) a més de tots els altres professionals i personal substitut que hi treballen i no en volem menys pel curs vinent. I si hi ha increment d’alumnat l’augment de professionals corresponent. Demanem aquest increment dels professionals per a tota Catalunya.

Que el Departament d’Ensenyament rectifiqui en la retallada de pressupostos de funcionament dels centres públics de cara a l’any vinent. I el compromís que els pressupostos municipals tampoc no patiran cap retallada de les partides a ajudes a alumnat ni de despeses en centres educatius

ANIMEM A LA PARTICIPACIÓ: el dimarts, 29 de maig a partir de les 17 ’30 hores, concentració a la plaça de l’ajuntament de Sant Boi, on es farà el lliurament de les adhesions d’aquest manifest.