28/5/12

Encara no teniu clar el vot a la jornada continuada?Aquí us deixem un recull d'informació que us pot ajudar a decidir:


Conferència Rafael Feito: (molt interessant)

Reflexions d’un pare molt bé documentat :

Opinió de FAPAC:

http://www.ceapa.es/web/guest/contenido-portada/-/asset_publisher/eR4t/content/la-jornada-escolar-continua-incrementa-las-desigualdades?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome


Documents: