28/4/12

L'AMPA AMB EL PROJECTE EURONET 50/50


Euronet 50/50 és un projecte que pretén aplicar la metodologia 50/50 a 50 centres educatius, creant una xarxa europea d’escoles a favor de l’estalvi energètic i la lluita contra el canvi climàtic.

Els destinataris són principalment escoles primàries d’Europa i la metodologia es fonamenta en l’experiència alemanya (el concepte 50/50 es va crear a Hamburg al 1994).

L’objectiu és compartir incentius econòmics per estalviar energia entre les escoles i els municipis: 50% dels estalvis energètics aconseguits amb les mesures d’eficiència energètica empreses pels alumnes i els professors són retornats monetàriament. L’altre 50% serà un estalvi net per a l’administració que paga les factures.

Com a escola verda que som, fa uns mesos ens vam plantejar aquest nou repte: reduir i estalviar en consum energètic (llum i calefacció). Ens vam engrescar amb aquesta idea gràcies a l’experiència d’altres escoles de Sant Boi i de Barcelona.
Per a portar-ho a terme hem creat una comissió energètica formada per alumnes, mestres, pares/mares, personal no docent i membres de l’Ajuntament.
Des de la Comissió d’Escola Verda us demanem tot el suport dins l’escola en aquest projecte: apagueu els llums i els ordinadors en sortir, no deixeu cap pantalla en “stand by”, no obriu portes ni finestres quan estigui posada la calefacció...
Gràcies!!!
Comissió d’Escola Verda.