30/5/11

RESULTATS DE L'ASSEMBLEA

Divendres passat va tenir lloc l'assemblea anual de l'AMPA amb un molt baix nivell de participació de mares i pares de l'escola.
El principal resultat va ser la continuïtat de l'actual junta, una vegada comprovat que no s'ha presentat cap candidatura més.
Es va aprofitar per recordar que es necessita gent que vagi entrant als llocs claus ja que les persones que ocupen els mateixos l'any que ve no hi seran. En aquest sentit cal destacar que una persona s'ha presentat com a vocal i possible col·laboradora en temes de comptabilitat.
Tanmateix es van aprovar els comptes i una política de contenció en les despeses de cara a l'any vinent.